aRtelier - TiKo

De Kunst van het Zijn

Boekbespreking

Abraham Joshua Heschel De sabbat zijn betekenis voor de moderne mens ISBN 90-269-4346-6

 

'Het joodse ritueel kan worden omschreven als de kunst van verwijzende vormen in de tijd, als de architectuur van de tijd. De meeste plechtigheden - de sabbat, de nieuwe maan, de feesten, het sabbats- en het jubeljaar - zijn afhankelijk van een bepaald uur van de dag of van een seizoen van het jaar.

Wanneer een dag als woensdag aanbreekt, zijn de uren leeg en tenzij wij er een betekenis in leggen blijven ze karakterloos. De uren van de zevende dag zijn veelbetekenend in zichzelf; hun betekenis en schoonheid hangen niet af van enig werk of voordeel of enige voortgang, die wij zouden verwezenlijken. Zij hebben de schoonheid van de pracht'

Mijn hele leven hou ik mij aan de sabbat viering. Toch is het mij niet gelukt er dat in te vinden wat Heschel in dit boek beschrijft. In dit boek vind ik de sleutel naar wat hij noemt: 'Sabbat, de zevende dag is een paleis in de tijd, dat wij bouwen.' Hij geeft me een stukje opvoeding dat ik op dit moment van mijn leven goed kan gebruiken.

Ik heb tot nu toe altijd gehoord dat we op vrijdagavond, op het moment dat er drie sterren aan de hemel staan, de bruid 'sabbat' binnenhalen. Heschel leert me in dit boek dat het in feite andersom is: De kunst is het dat je open stelt voor deze schone bruid, opdat zij jou binnen kan halen en je in haar hemelse sfeer kunt geraken. Binnen treden in haar paleis, in de sfeer van het ZIJN.

 

Toegevoegd 10-02-2012

Kowhai

Michaeli Barak

michaelibarak@knid.nl

Sitemap