aRtelier - TiKo

De Kunst van het Zijn

Wijsheid

 

'Woorden van Wijsheid

'Amos Oz

 

Alles wat uir dromen wordt geboren en wordt verwezenlijkt is gedoemd om teleur te stellen. Dat is de aard van een droom.

De enige manier om een droom mooi, perfect en intact te houden is hem nooit waar te maken. Zodra je een droom waarmaakt stelt hij teleur. Elke droom die uitkomt, stelt enigszins teleur.

Abraham Joshua Heschel

 

Het doel van godsdienst is niet om behoeften die wij voelen te bvredigen, maar om in ons de behoefte te scheppen om doeleinden te dienen die anders niet bij ons zouden zijn opgekomen.

Ergens gelezen.

 

Er is een hunkering naar vrede in de harten van de mensen. Maar vrede is niet hetzelfde als afwezigheid van oorlog.

Vrede tussen mensen hangt af van een respectvolle houding tegenover elkaar. Eerbied voor de mens betekent eerbied voor de vrijheid van de mens God heeft een aandeel in het leven van de mens, van elk mens.

 

'Goede daden' zijn daden die uitgebalanceerd zijn en het precieze midden houden tussen twee uitersten, die beide slecht zijn; de ene ervan is een overdrijving en de andere is een tekort.

 

De Griekse wijsbegeerte stelt belang in waarden; het joodse denken richt zich op de mitsvot, op de goede daden!

 

Het lichaam zonder geest is een golem of een mummie. De geest zonder lichaam een verwaaiende abstractie!

Shimon Peres

 

Een uitspraak door de president van Israël gedaan tijdens zijn bezoek aan Nederland,

29 september 2013

 

”Wees nooit te laat de toekomst te zien en zorg er voor dat onze kinderen niet alleen up-to-date zijn, draag er vooral toe bij dat zij ook up-to-tomorrow zijn, opdat zij de toekomst zullen kunnen begrijpen.”

Abraham Joshua Heschel

 

Het probleem van de ethiek is:

welke is het ideaal of beginsel voor het gedrag dat verstandelijk verdedigbaar is?

Voor de godsdienst is het probleem van het leven:

wat is het ideaal of beginsel voor het leven, dat geestelijk verdidigbaar is?

Iets om over na te denken.

 

De tragedies in de geschiedenis van de mensheid, de wreedheden en het fanatisme zijn niet veroorzaakt door misdadigers... maar door goede mensen... door idealisten, die het vreemde mengsel van eigenbelang en idealen, dat in alle menselijke motieven een rol speelt, niet onderkenden.

Sitemap